Framtidsutsikter för kiropraktoryrket

”Möjligheterna att få jobb som nyexaminerad kiropraktor är goda”

Ryggbesvär är ett underprioriterat sjukdomsområde. Det finns en hög efterfrågan efter kiropraktorer.

Som kiropraktor kan du jobba som egen företagare och några driver dessutom egna kliniker. Det finns också kiropraktorer som är anställda vid större kliniker inom regionerna.

Idag är konkurrensen för nyexaminerade kiropraktorer liten. Det betyder att det finns fler arbetstillfällen än kiropraktorer som utbildas. För erfarna kiropraktorer är konkurrensen om jobben liten. Det kan dock variera lite från en region till en annan. SACO:s prognos visar en balans på arbetsmarknaden för kiropraktorer om 5 år. Balans innebär att det kommer finnas lika många utbildade som det finns arbeten. Eftersom regionerna ser olika ut kan det vara svårare för arbetsgivare att hitta kiropraktorer. I storstadsregionerna är konkurrensen större med hälften så många invånare per kiropraktor jämfört med landet övrigt. För den som vill etablera sig utanför storstadsregionerna finns många områden runt om i Sverige där kiropraktorer saknas.

I rapporten ”Framtidsutsikter – här finns jobben år 2026” bedömer SACO att nack- och ryggbesvär är ett växande folkhälsoproblem i alla åldersgrupper. Kunskapen och kännedomen om detta kommer att öka bland allmänhet och beslutsfattare under de närmaste åren. Legitimerade kiropraktorer är den yrkesgrupp som har mest omfattande utbildning inom diagnostik, behandling och förebyggande av ryggradsrelaterade besvär. Efterfrågan skulle öka ännu mer om kiropraktorerna integrerades mer i sjukvården för att bidra till lösningen på problemen.

Vilken lön har kiropraktorer?

  • Lönen de första åren innan legitimation, dvs under praktiktjänstgöring, är cirka 20 000 kr* per månad. *3 månaders sjukhuspraktik är obetald och fördelas över årsinkomsten.
  • Som egenföretagare eller anställd inom privat sektor kan inkomstmöjligheterna vara goda men varierar beroende på egen arbetsinsats.
  • Inom regioner eller privata vårdföretag med vårdavtal som anställer kiropraktorer är lönen cirka 27 000 – 40 000 kr per månad beroende på erfarenhet och egen arbetsinsats.

Källa Saco: https://www.saco.se/studieval/yrken-a-o/kiropraktor/

Kiropraktoryrket -
ett hantverk

Ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder ungefär ”att göra för hand”. Att jobba som kiropraktor innebär att du jobbar mycket med dina händer och använder även kroppen i många behandlingstekniker

Ett livsviktigt yrke

Besvär från rörelseorganen, främst rygg- och nacke, är en av vår tids nya folksjukdomar och kan vara en källa till mycket smärta och funktionsnedsättning. Vardagliga aktiviteter kan bli omöjliga att utföra och man drar sig även undan sociala aktiviteter.