Kiropraktor, så funkar det

Som kiropraktor tittar du på helheten

Kiropraktorer har en 5-årig utbildning och legitimation utfärdad av Socialstyrelsen.

Som kiropraktor gör du alltid en noggrann undersökning av patientens besvär och ställer en diagnos innan behandling. Du använder både din kunskap och dina händer för att hjälpa dina patienter. Social kompetens och lyhördhet är viktiga egenskaper som hjälper dig att vägleda människor till bättre hälsa och positiva livsstilsförändringar. Andra egenskaper som är viktiga är empati, förmåga till kritiskt tänkande, nyfikenhet och engagemang.

Som kiropraktor tittar du på helheten. Rörelsemönster, hållning, funktion och samspel mellan muskler, nervsystem och skelett. Du behandlar eventuella dysfunktioner och arbetar både rehabiliterande och förebyggande genom att ge förslag på träningsövningar och ergonomiråd.

Väljer du att utbilda dig till kiropraktor kommer du garanterat få ett omväxlande yrke. Du kommer möta patienter i alla åldrar, från barn till vuxna och äldre. Många elitidrottare går regelbundet till en kiropraktor för att förbättra sin prestationsförmåga och minska risken för skador.

Kiropraktortiteln är en skyddad yrkestitel med legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Som kiropraktor jobbar du under de lagar som gäller för svensk hälso- och sjukvård.

Kiropraktoryrket – ett hantverk

Ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder ungefär ”att göra för hand”.

Att jobba som kiropraktor innebär att du jobbar mycket med dina händer och använder även kroppen i många behandlingstekniker. Det är ett hantverk som det tar tid att lära sig. Från att lära sig undersöka muskler och leder med händerna för att känna av eventuella spänningar, rörelsemönster och skador, till att utföra bestämda handgrepp i justeringar.

En kiropraktisk behandling är en trygg behandlingsform baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Behandlingarna fokuserar på att förbättra kroppens funktion och minska smärta.

En vanlig behandling är kiropraktisk manipulationsbehandling för att förbättra ledfunktionen i ryggraden. Behandlingen innebär en snabb och kontrollerad sträckning av en leds muskler och ledkapslar som gör att signalerna mellan led, muskler och nervsystem förbättras och smärtan minskar. Kiropraktorn arbetar efter den biopsykosociala modellen och har alltid en helhetssyn på sin patient och ser till patientens situation. Att bli behandlad av en kiropraktor är sällan speciellt smärtsamt och patienten upplever ofta ökad rörlighet och mindre stelhet direkt efter behandlingen.

Kiropraktik är ett praktiskt yrke. Många kiropraktorer uppskattar en aktiv vardag med nära kontakt med patienterna. Just hur kunskapen smälter ihop med det tekniska hantverket är unikt för manuell medicin. Att kunna hjälpa människor till en bättre vardag genom kommunikation, undersökning, behandling och vägledning. Konsten att vara en bra kiropraktor handlar inte bara om att vara tekniskt duktig. Det handlar om att träffa människor. Det handlar om interpersonell kommunikation. På sätt och vis kokar det ner till att det handlar om att utreda och sköta ett behandlingsförlopp på bästa möjliga sätt för den enskilda patienten.

Ärendehantering – den riktiga konsten.

Som nyutbildad kiropraktor har du den senaste kunskapen och har den färskt i minnet medan den erfarna kiropraktorn under flera år har utvecklat sin känsla, timing och kommunikation. I praktiktjänstgöringen möts dessa och hantverket får utvecklas under vägledning. För att få legitimation som kiropraktor krävs det avlagd kiropraktorexamen samt fullgjord praktisk tjänstgöring som kiropraktor under handledning i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter.

Praktiktjänstgöringen fullgörs under en tid som motsvarar minst ett års heltidstjänstgöring och ska skapa förutsättningar för kiropraktorn att tillämpa och utveckla förvärvade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt från grundutbildningen. Det möjliggör fördjupade kunskaper i kiropraktoryrket och du får utveckla färdighet, skicklighet och kritiskt tänkande i din professionella utveckling.

För de som är medlemmar tillhandahåller LKR en utbildningsplan som är målfokuserad och synliggör det lärande som avses att uppnås under praktiktjänstgöringsåret. Kiropraktik är å ena sidan ett hantverk man kan bli tekniskt väldigt bra på samtidigt som den mänskliga faktorn är mycket viktig. Kiropraktik är inte bara en produkt som ska levereras, det är så mycket mer – från första mötet genom hela konsultationen.

Många kiropraktorer växer och utvecklas i samspelet med kollegor och yrkesutövare inom andra professioner. En god egenskap hos en terapeut, oavsett om det är en sjukgymnast, kiropraktor, läkare eller vad som helst, är att dela med sig av sin kunskap. Det visar att de är trygga i sin roll och trygga i sitt yrke och förvaltar all kunskap med självsäkerhet och ödmjukhet.

Ju mer du jobbar, desto bättre blir du, framförallt med utbyet och i interaktion med andra terapeuter. Var dig själv – försök inte kopiera någon annan, utan skörda deras kunskap. Och dela med varandra.

Ett livsviktigt yrke

Besvär från rörelseorganen, främst rygg- och nacke, är en av vår tids nya folksjukdomar och kan vara en källa till mycket smärta och funktionsnedsättning. Vardagliga aktiviteter kan bli omöjliga att utföra och man drar sig även undan sociala aktiviteter. Många upplever att smärtan påverkar både fysisk och psykisk prestationsförmåga, och kan känna sig nedstämda och ibland ha en känsla av hopplöshet. Relationer till familj, vänner och kollegor påverkas negativt och även oro och tankar om att något är allvarligt fel kan dyka upp.

Kiropraktik är ett livsviktigt yrke för många, och kiropraktorer har en viktig roll genom att undersöka, diagnostisera och behandla rygg-och ledrelaterade besvär. Kiropraktorn träffar människor som lider och som behöver ta sig ur smärtan och få hjälp och vägledning till en förbättrad vardag. Varje patient behandlas utifrån sina individuella förutsättningar.

Kiropraktorernas arbete i medlemsorganisationer som LKR, och den ryggforskning som kiropraktorer gör, är viktiga delar för att vända utvecklingen av den folkhälsoutmaning som rygg- och nackbesvär är.

I Sverige är kiropraktorer legitimerade primärvårdgivare och det behövs ingen remiss för att besöka en kiropraktor. Om ytterligare undersökning eller behandling behövs hänvisas patienten vanligtvis vidare till sin husläkare.

Så utbildar du dig

Om du vill läsa en kiropraktorutbildning som ger högskolepoäng finns de närmaste universiteten i Danmark, Frankrike och Storbritannien. Det finns även studiemöjligheter i USA, Canada och Australien.

Framtidsutsikter

Ryggbesvär är ett underprioriterat sjukdomsområde. Det finns en hög efterfrågan efter kiropraktorer.  Som kiropraktor kan du jobba som egen företagare och några driver dessutom egna kliniker.