Så utbildar du dig till kiropraktor

Studera utomlands

Om du vill läsa en kiropraktorutbildning som ger högskolepoäng finns de närmaste universiteten i Danmark, Frankrike och Storbritannien. Det finns även studiemöjligheter i USA, Canada och Australien.

Med utländsk kiropraktorutbildning får du en magisterexamen (mastergrad). En mastergrad ger dig möjlighet att fortsätta med forskning vid till exempel Karolinska Institutet eller något annat universitet, både i Sverige och internationellt. LKR har flera medlemmar som har disputerat och under åren har det bland annat producerats kvalitativ ryggforskning i Sverige – och mer är på gång.

Varför välja en internationellt godkänd kiropraktorutbildning?

 • Du får högskolepoäng.
 • Möjlighet till forskning.
 • Tillgång till omfattande vidareutbildning i Sverige och internationellt.
 • Anslutning till internationella organisationer: European Chiropractic Union (ECU) och World Federation of Chiropractic (WFC).
 • Medlemskap i Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) och SRAT/Saco.

Kiropraktorutbildningen syftar till att ge en bred medicinsk kunskap och klinisk färdighet så att den nyexaminerade kiropraktorn kan verka som trygg primärvårdgivare direkt efter utbildningen. Att utbilda sig till kiropraktor innebär fem års heltidsstudier med ett års efterföljande praktiktjänstgöring för legitimation. Utbildningen omfattar både teoretiska ämnen och praktiska moment. Ämnen som ingår i utbildningen är bland annat anatomi, fysiologi, biokemi, sjukdomslära, biomekanik, radiologi, ortopedi, neurologi, och forskningsmetodik. I utbildningen ingår även handledd klinisk tjänstgöring. Den sker oftast på patientkliniker i lärosätets regi där undersökning, diagnostik och behandling tränas.

Utbildningarna som LKR rekommenderar är godkända av European Council of Chiropractic Education (ECCE). ECCE har medlemskap i Quality Assurance of Higher Education. Utbildningarna är fullt CSN-berättigade. Utbildningen vid Syddansk Universitet i Danmark är den enda kostnadsfria kiropraktorutbildningen i världen.

Det finns fler kiropraktorutbildningar inom, men även utanför, EU/EES. Var noga med att kontrollera att yrket är reglerat i det land utbildningen finns. Om en utbildning väljs i ett land där yrket är oreglerat, exempelvis Spanien eller Tyskland, är det svårt att ansöka om en svensk legitimation då grundprincipen inom EU/EES är att du behöver vara berättigad en legitimation i utbildningslandet för att få legitimation i annat EU/EES-land.

Kontakta gärna vår studievägledning i LKR vid frågor!

Goda skäl att studera till kiropraktor utomlands

Du kommer inte ångra dig om du väljer att åka utomlands för att studera till kiropraktor. Det är spännande, utmanande och väldigt givande!

 • Du träffar många likasinnade internationella studenter och får vänner från många olika länder.
 • Du får goda språkkunskaper och internationell erfarenhet.
 • Du får möjligheten att resa och uppleva världen.
 • Genom att resa utomlands, bort från vänner och familj, visar du stort engagemang för ditt framtida yrke.
 • Du får ett internationellt nätverk av kollegor.
 • Du får en akademisk utbildning med möjlighet att forska i Sverige om du skulle önska det i framtiden.

Efter utbildningen – ansök om legitimation

Att ansöka om legitimation är viktigt. Här följer några tips om hur du går till väga beroende på var du utbildat dig.

Kiropraktor utbildad inom EU eller EES

För dig som är utbildad i ett EU-land alternativt Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen. Du behöver ha varit legitimerad i tre år för att inte behöva göra praktisk tjänstgöring i Sverige. Socialstyrelsen gör en bedömning av din utbildning eller yrkesbehörighet innan du kan få din legitimation.

För att få en svensk legitimation behöver du visa att du har rätt yrkeskvalifikationer för ditt yrke samt nödvändiga språkkunskaper i svenska, danska eller norska. Det gäller även om du är medborgare i Sverige, Danmark, Finland eller Norge.

Du kan ansöka via Socialstyrelsens webbformulär eller via blankett som du skickar med post. Skicka ditt betyg eller intyg om dina språkkunskaper tillsammans med ansökan.

Om du inte kan något av språken rekommenderar vi att du börjar lära dig svenska så snart du har bestämt dig för att du vill jobba i Sverige.

Kiropraktor utbildad i ett land utanför EU/EES

Om du har utbildat dig i ett land utanför EU har legitimationsprocessen flera steg. Först behöver du göra en legitimationsansökan och få din utbildning granskad och därefter behöver du genomgå Socialstyrelsens Kunskapsprov för kiropraktorer samt en webbaserad kurs i samhälls-och författningskunskap som ger dig sju högskolepoäng.

Slutligen gör du praktisk tjänstgöring enligt samma premisser som de nyutbildade kiropraktorerna från EU/EES. Läs mer om processen på Socialstyrelsens hemsida.

Det kan ta olika lång tid att få legitimation, men vanligtvis tar det 1,5–4 år från det att du får din utbildning granskad till det att du får din legitimation godkänd. Under hela legitimationsprocessens gång får du göra praktisk tjänstgöring under vägledning av en legitimerad kiropraktor.

Viktig information

Var noga när du ska börja studera att yrket är reglerat i det land där utbildningen finns. Om en utbildning väljs i ett land där yrket är oreglerat, exempelvis Spanien eller Tyskland, är det svårt att få svensk legitimation då grundprincipen inom EU/EES är att du behöver vara berättigad legitimation i utbildningslandet för att få legitimation i annat EU/EES-land.

Kontakta gärna studievägledning i LKR vid frågor.

Länkar för ansökan om legitimation som kiropraktor i Sverige: https://legitimation.socialstyrelsen.se/legitimation/utbildad-i-euees/kiropraktor-utbildad-inom-eu-ees/

  Kiropraktoryrket -
  ett hantverk

  Ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder ungefär ”att göra för hand”. Att jobba som kiropraktor innebär att du jobbar mycket med dina händer och använder även kroppen i många behandlingstekniker

  Ett livsviktigt yrke

  Besvär från rörelseorganen, främst rygg- och nacke, är en av vår tids nya folksjukdomar och kan vara en källa till mycket smärta och funktionsnedsättning. Vardagliga aktiviteter kan bli omöjliga att utföra och man drar sig även undan sociala aktiviteter.