Syddansk universitet, Odense, Danmark

Sammanfattning

Utbildare

Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation

Utbildningstyp

Universitets- & högskoleutbildning

Utbildningsort

Odense

Längd

5 år

Utbildningstakt

Heltid

Studiestöd

Studiemedelsberättigad

Språk

Dansk/Engelska

Recensioner

Skriv en recension

Beskrivning

Kiropraktorutbildningen vid Syddansk Universitet är kostnadsfri och läses till huvuddelen tillsammans med läkarstudenterna. Den femåriga Kiropraktorutbildningen består av två delar. Den första delen utgörs av teoretiska ämnen, såsom anatomi, fysiologi, biokemi och biomekanik. Den andra delen består av både teoretiska och praktiska ämnen så som neurologi, ortopedi, patologi, diagnostik samt kiropraktiska teorier och behandlingsmetoder.

Mot slutet av utbildningen ingår en praktisk tjänstgöring i form av patientbehandlingar. Detta sker under handledning på skolans kliniker.

En legitimerad kiropraktor som är medlem av LKR har en femårig utbildning bakom sig och är expert på analys av funktionsstörningar i kroppens rörelseapparat. Funktionsstörningarna, framför allt i ryggens leder, påverkar nervsystemet och därmed också hälsan. Vid varje förstagångskonsultation ställs en medicinsk diagnos för att ge en trygg och säker vård. Diagnosen baseras på en neurologisk, ortopedisk och allmänmedicinsk undersökning.

Så ansöker du

Du ansöker med avgångsbetyg från naturvetenskaplig gymnasielinje:

Svenska B (kurs 3)
Engelska C (kurs 7)
Matematik E (kurs 5)
Kemi B (kurs 2)
Fysik B (kurs 2)

Antagning görs på två kvoter.

Kvot1: Genomsnittsbetyg

Kvot 2: Genomsnittsbetyg + Multiple choice test och en Multiple Mini Intervju.

Multiple choice testet kan göras på dator hemifrån.

Ungefär hälften av studieplatserna är reserverade för sökande inom kvot 2.

Notera att man i Danmark inte kan läsa upp sina betyg efter Gymnasiet. Avgångsbetyget gäller därför. Att komplettera kurser för att ges behörighet går däremot bra.

Ansökningsfrist och bedömning

Om du har en behörighetskvalificerande en 3-årig gymnasial utbildning eller motsvarande är ansökningstiden 15 mars kl 12:00. Din ansökan kommer båda att bedömas i kvot 2 som kvot 1. För att din ansökan ska kunna bedömas i kvot 1 måste ditt inträdesprov kunna konverteras till den danska betygsskalan och uppfylla utbildningens betygskrav.

Sökande från Sverige

För att ansöka måste du ha ett betygsgenomsnitt som motsvarar 6,0 på den danska betygsskalan. Det motsvarar 14,6 i Sverige. Ansökningsfristen för nordiska sökande är den 15 mars, kl 12.00

När du har ansökt om antagning får du en inbjudan till ett antagningsprov. Genom att delta i testet kommer du att beaktas för studieplatsernas kvot 2. Vi bedömer också om ditt betygsgenomsnitt är tillräckligt högt för att du ska få en plats i kvot 1.

Du kan välja att inte delta i inträdesprovet om du bara vill bedömas utifrån ditt betygsgenomsnitt. I så fall är du endast berättigad till andelen studieplatser som erbjuds i kvot 1.

År 2019 krävdes det ett betyg på 11,3 för att få en studieplats i kvot 1. Antagningskvoten 11,3 motsvarar i Sverige 19,91.

Observera att vi inte känner till årets antagningskvot i förväg.

Att arbeta som kiropraktor

Legitimerade kiropraktorer i Sverige praktiserar i allmänhet i privat klinik. PÅ senare år har företagshälsovård, vårdcentraler och privata gruppmotagningar visat ett ökat intresse för kiropraktik. Samtidigt har flera viktiga forskningsrapporter befäst värdet av kiropraktisk behandling.

Examen och intyg

Efter avslutade studier erhåller di en masterexamen, MSc Health Sciences, Clinical Biomechanics.

Kostnader

Utbildningen är den enda kostnadsfria kiropraktorutbildningen som finns att tillgå för svenska studenter.

Fortsatta studier

Du kan efter utbildning ta del av vidareutbildning arrangerad såväl av enskilda initiativ inom professionen som utbildning på avancerad nivå på universitet. Exempelvis masterutbildning inom idrottsmedicin eller pediatrik.

Du är även behörig att genomgå forskarutbildning som doktorand.

Kiropraktoryrket -
ett hantverk

Ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder ungefär ”att göra för hand”. Att jobba som kiropraktor innebär att du jobbar mycket med dina händer och använder även kroppen i många behandlingstekniker

Ett livsviktigt yrke

Besvär från rörelseorganen, främst rygg- och nacke, är en av vår tids nya folksjukdomar och kan vara en källa till mycket smärta och funktionsnedsättning. Vardagliga aktiviteter kan bli omöjliga att utföra och man drar sig även undan sociala aktiviteter.